Algemene voorwaarden

    Hieronder vindt u een overzicht van de algemene voorwaarden van JDP Productions:  1. Foto’s en video’s gemaakt door JDP Productions kunnen op elk moment gepubliceerd worden op de website, Instagram, LinkedIn en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
  2. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
  3. De foto’s worden pas bewerkt en openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s pas vrijgegeven mits een toeslag.
  4. Een fotosessie van JDP Productions wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
  5. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en aantal foto’s, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
  6. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.